בס"ד menu icon

כי הנה איביך יקוק כי הנה
איביך יאבדו יתפרדו כל פעלי
און = 1502 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא כי הנה איביך יקוק כי הנה
איביך יאבדו יתפרדו כל פעלי
און בגימטריה?

כי הנה איביך יקוק כי הנה
איביך יאבדו יתפרדו כל פעלי
און יוצא 1502 בגימטריה

מקבילים לביטוי כי הנה איביך יקוק כי הנה איביך יאבדו יתפרדו כל פעלי און בגימטריה שווי ערך למילה כי הנה איביך יקוק כי הנה איביך יאבדו יתפרדו כל פעלי און בגימטריה