גימטריה

יגשכו = והיה לך יוהה לאור
ביטוי בערך גימטריה 339