גימטריה

בטוחה שהרבה שונאים אותה = עסקת בית השואבה
ביטוי בערך גימטריה 1361