גימטריה

נגה רהט = אווה היטלר
ביטוי בערך גימטריה 272