גימטריה

אבי כנפו = נגד בני האדם
ביטוי בערך גימטריה 169