גימטריה

דגים מתים = גופתו בים
ביטוי בערך גימטריה 547