גימטריה

פות חלק = מאלאכ מיכאל יוסואף אוראין
ביטוי בערך גימטריה 624