גימטריה

וחברי = חמניה חמניה
ביטוי בערך גימטריה 226