גימטריה

דידי בולעת לחגי = חוסר בושה
ביטוי בערך גימטריה 587