בס"ד menu icon

סטטיסטיקה של ביטויי גימטריה

כללי

סך כל הביטויים באתר: 399457
ביטויים בעלי 1 מילים: 82423
ביטויים בעלי 2 מילים: 107213
ביטויים בעלי 3 מילים: 53651
ביטויים בעלי 4 מילים: 35535
ביטויים בעלי 5 מילים: 22660
ביטויים בעלי 6 מילים: 16702
ביטויים בעלי 7 מילים: 12653
ביטויים בעלי 8 מילים: 9839
ביטויים בעלי 9 מילים: 8646
ביטויים בעלי 10 מילים: 8315
ביטויים בעלי 11 מילים: 11684
ביטויים בעלי 12 מילים: 8693
ביטויים בעלי 13 מילים: 9462
ביטויים בעלי 14 מילים: 4072

* חזרה למחשבון גימטריה

המילים שהכי הרבה חיפשו השבוע

* חזרה למחשבון גימטריה

מה הכי הרבה מחפשים בגימטריה

* חזרה למחשבון גימטריה

ביטויים אחרונים שחושבו בגימטריה

  • אומ ץ
  • גימטריה: 137
  • מס' מילים: 2
  • מס' אותיות: 5
  • מס' חיפושים: 509
* חזרה למחשבון גימטריה

מילים אחרונות שהוכנסו למאגר גימטריה

* חזרה למחשבון גימטריה

מחשבון גימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות