בס"ד menu icon

סטטיסטיקה של ביטויי גימטריה

כללי

סך כל הביטויים באתר: 325254
ביטויים בעלי 1 מילים: 78276
ביטויים בעלי 2 מילים: 91799
ביטויים בעלי 3 מילים: 38232
ביטויים בעלי 4 מילים: 24036
ביטויים בעלי 5 מילים: 14966
ביטויים בעלי 6 מילים: 11391
ביטויים בעלי 7 מילים: 9095
ביטויים בעלי 8 מילים: 7277
ביטויים בעלי 9 מילים: 6818
ביטויים בעלי 10 מילים: 6958
ביטויים בעלי 11 מילים: 10749
ביטויים בעלי 12 מילים: 7853
ביטויים בעלי 13 מילים: 8862
ביטויים בעלי 14 מילים: 3620

* חזרה למחשבון גימטריה

המילים שהכי הרבה חיפשו השבוע

 • סטיפס
 • גימטריה: 219
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 46136
 • ב
 • גימטריה: 2
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 1
 • מס' חיפושים: 41866
 • כ
 • גימטריה: 20
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 1
 • מס' חיפושים: 37969
 • ו
 • גימטריה: 6
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 1
 • מס' חיפושים: 37260
* חזרה למחשבון גימטריה

מה הכי הרבה מחפשים בגימטריה

 • סטיפס
 • גימטריה: 219
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 46136
 • ב
 • גימטריה: 2
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 1
 • מס' חיפושים: 41866
 • כ
 • גימטריה: 20
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 1
 • מס' חיפושים: 37969
 • ו
 • גימטריה: 6
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 1
 • מס' חיפושים: 37260
* חזרה למחשבון גימטריה

ביטויים אחרונים שחושבו בגימטריה

 • צו
 • גימטריה: 96
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 2
 • מס' חיפושים: 3229
 • אנחנו
 • גימטריה: 115
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 176
 • נגיע
 • גימטריה: 133
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 333
 • גיפ
 • גימטריה: 93
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 3
 • מס' חיפושים: 849
* חזרה למחשבון גימטריה

מילים אחרונות שהוכנסו למאגר גימטריה

 • פרצת כל
 • גימטריה: 820
 • מס' מילים: 2
 • מס' אותיות: 13
 • מס' חיפושים: 2
 • כראך
 • גימטריה: 241
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 8
 • מס' חיפושים: 5
 • הפיו
 • גימטריה: 101
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 8
 • מס' חיפושים: 4
 • ויפה
 • גימטריה: 101
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 8
 • מס' חיפושים: 5
 • יוהר
 • גימטריה: 221
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 8
 • מס' חיפושים: 4
* חזרה למחשבון גימטריה

מחשבון גימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות