בס"ד menu icon

סטטיסטיקה של ביטויי גימטריה

כללי

סך כל הביטויים באתר: 548609
ביטויים בעלי 1 מילים: 90797
ביטויים בעלי 2 מילים: 132942
ביטויים בעלי 3 מילים: 79243
ביטויים בעלי 4 מילים: 57490
ביטויים בעלי 5 מילים: 37879
ביטויים בעלי 6 מילים: 30967
ביטויים בעלי 7 מילים: 20141
ביטויים בעלי 8 מילים: 15520
ביטויים בעלי 9 מילים: 13031
ביטויים בעלי 10 מילים: 12135
ביטויים בעלי 11 מילים: 14367
ביטויים בעלי 12 מילים: 11181
ביטויים בעלי 13 מילים: 11488
ביטויים בעלי 14 מילים: 5634

* חזרה למחשבון גימטריה

המילים שהכי הרבה חיפשו השבוע

 • ל
 • גימטריה: 30
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 1
 • מס' חיפושים: 8066
* חזרה למחשבון גימטריה

מה הכי הרבה מחפשים בגימטריה

 • ל
 • גימטריה: 30
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 1
 • מס' חיפושים: 8066
* חזרה למחשבון גימטריה

ביטויים אחרונים שחושבו בגימטריה

 • עשירות
 • גימטריה: 986
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 6
 • מס' חיפושים: 121
 • דלת
 • גימטריה: 434
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 3
 • מס' חיפושים: 323
 • יוטאגז
 • גימטריה: 36
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 6
 • מס' חיפושים: 39
 • פגע רע
 • גימטריה: 423
 • מס' מילים: 2
 • מס' אותיות: 6
 • מס' חיפושים: 19
 • י
 • גימטריה: 10
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 1
 • מס' חיפושים: 2573
* חזרה למחשבון גימטריה

מילים אחרונות שהוכנסו למאגר גימטריה

* חזרה למחשבון גימטריה

מחשבון גימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות