בס"ד menu icon

סטטיסטיקה של ביטויי גימטריה

כללי

סך כל הביטויים באתר: 615491
ביטויים בעלי 1 מילים: 95492
ביטויים בעלי 2 מילים: 145974
ביטויים בעלי 3 מילים: 93952
ביטויים בעלי 4 מילים: 68079
ביטויים בעלי 5 מילים: 44362
ביטויים בעלי 6 מילים: 36689
ביטויים בעלי 7 מילים: 23259
ביטויים בעלי 8 מילים: 17653
ביטויים בעלי 9 מילים: 14537
ביטויים בעלי 10 מילים: 13272
ביטויים בעלי 11 מילים: 15246
ביטויים בעלי 12 מילים: 11805
ביטויים בעלי 13 מילים: 11998
ביטויים בעלי 14 מילים: 6024

* חזרה למחשבון גימטריה

המילים שהכי הרבה חיפשו השבוע

 • תומס
 • גימטריה: 506
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 63811
 • גאמא
 • גימטריה: 45
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 8
 • מס' חיפושים: 32067
* חזרה למחשבון גימטריה

מה הכי הרבה מחפשים בגימטריה

 • שצ
 • גימטריה: 390
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 2
 • מס' חיפושים: 65535
 • תומס
 • גימטריה: 506
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 63811
 • גאמא
 • גימטריה: 45
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 8
 • מס' חיפושים: 32067
* חזרה למחשבון גימטריה

ביטויים אחרונים שחושבו בגימטריה

 • קפסולה
 • גימטריה: 281
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 6
 • מס' חיפושים: 37
* חזרה למחשבון גימטריה

מילים אחרונות שהוכנסו למאגר גימטריה

 • שלים
 • גימטריה: 380
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 8
 • מס' חיפושים: 3
* חזרה למחשבון גימטריה

מחשבון גימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות