בס"ד menu icon

סטטיסטיקה של ביטויי גימטריה

כללי

סך כל הביטויים באתר: 603188
ביטויים בעלי 1 מילים: 94657
ביטויים בעלי 2 מילים: 143584
ביטויים בעלי 3 מילים: 90678
ביטויים בעלי 4 מילים: 65996
ביטויים בעלי 5 מילים: 43137
ביטויים בעלי 6 מילים: 35900
ביטויים בעלי 7 מילים: 22798
ביטויים בעלי 8 מילים: 17330
ביטויים בעלי 9 מילים: 14292
ביטויים בעלי 10 מילים: 13109
ביטויים בעלי 11 מילים: 15146
ביטויים בעלי 12 מילים: 11720
ביטויים בעלי 13 מילים: 11940
ביטויים בעלי 14 מילים: 5980

* חזרה למחשבון גימטריה

המילים שהכי הרבה חיפשו השבוע

 • תומס
 • גימטריה: 506
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 63643
 • גאמא
 • גימטריה: 45
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 8
 • מס' חיפושים: 31834
* חזרה למחשבון גימטריה

מה הכי הרבה מחפשים בגימטריה

 • שצ
 • גימטריה: 390
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 2
 • מס' חיפושים: 65535
 • תומס
 • גימטריה: 506
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 63643
 • גאמא
 • גימטריה: 45
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 8
 • מס' חיפושים: 31834
* חזרה למחשבון גימטריה

ביטויים אחרונים שחושבו בגימטריה

* חזרה למחשבון גימטריה

מילים אחרונות שהוכנסו למאגר גימטריה

* חזרה למחשבון גימטריה

מחשבון גימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות