בס"ד menu icon

סטטיסטיקה של ביטויי גימטריה

כללי

סך כל הביטויים באתר: 303840
ביטויים בעלי 1 מילים: 77185
ביטויים בעלי 2 מילים: 87552
ביטויים בעלי 3 מילים: 33834
ביטויים בעלי 4 מילים: 20493
ביטויים בעלי 5 מילים: 12838
ביטויים בעלי 6 מילים: 9670
ביטויים בעלי 7 מילים: 8038
ביטויים בעלי 8 מילים: 6553
ביטויים בעלי 9 מילים: 6282
ביטויים בעלי 10 מילים: 6598
ביטויים בעלי 11 מילים: 10487
ביטויים בעלי 12 מילים: 7624
ביטויים בעלי 13 מילים: 8686
ביטויים בעלי 14 מילים: 3458

* חזרה למחשבון גימטריה

המילים שהכי הרבה חיפשו השבוע

 • סטיפס
 • גימטריה: 219
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 45754
 • ב
 • גימטריה: 2
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 1
 • מס' חיפושים: 37701
 • כ
 • גימטריה: 20
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 1
 • מס' חיפושים: 35535
 • ו
 • גימטריה: 6
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 1
 • מס' חיפושים: 35001
 • חגית
 • גימטריה: 421
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 33225
 • לי
 • גימטריה: 40
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 2
 • מס' חיפושים: 33146
* חזרה למחשבון גימטריה

מה הכי הרבה מחפשים בגימטריה

 • סטיפס
 • גימטריה: 219
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 45754
 • ב
 • גימטריה: 2
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 1
 • מס' חיפושים: 37701
 • כ
 • גימטריה: 20
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 1
 • מס' חיפושים: 35535
 • ו
 • גימטריה: 6
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 1
 • מס' חיפושים: 35001
 • חגית
 • גימטריה: 421
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 33225
 • לי
 • גימטריה: 40
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 2
 • מס' חיפושים: 33146
* חזרה למחשבון גימטריה

ביטויים אחרונים שחושבו בגימטריה

 • הנגיף
 • גימטריה: 148
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 667
 • כד
 • גימטריה: 24
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 2
 • מס' חיפושים: 8525
 • שומרון
 • גימטריה: 602
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 6
 • מס' חיפושים: 521
 • חיוך
 • גימטריה: 44
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 850
* חזרה למחשבון גימטריה

מילים אחרונות שהוכנסו למאגר גימטריה

 • נקנסו
 • גימטריה: 266
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 10
 • מס' חיפושים: 3
* חזרה למחשבון גימטריה

מחשבון גימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות