בס"ד menu icon

סטטיסטיקה של ביטויי גימטריה

כללי

סך כל הביטויים באתר: 424310
ביטויים בעלי 1 מילים: 84110
ביטויים בעלי 2 מילים: 112204
ביטויים בעלי 3 מילים: 58371
ביטויים בעלי 4 מילים: 38925
ביטויים בעלי 5 מילים: 24925
ביטויים בעלי 6 מילים: 18417
ביטויים בעלי 7 מילים: 13828
ביטויים בעלי 8 מילים: 10690
ביטויים בעלי 9 מילים: 9270
ביטויים בעלי 10 מילים: 8848
ביטויים בעלי 11 מילים: 12053
ביטויים בעלי 12 מילים: 8972
ביטויים בעלי 13 מילים: 9677
ביטויים בעלי 14 מילים: 4258

* חזרה למחשבון גימטריה

המילים שהכי הרבה חיפשו השבוע

* חזרה למחשבון גימטריה

מה הכי הרבה מחפשים בגימטריה

* חזרה למחשבון גימטריה

ביטויים אחרונים שחושבו בגימטריה

* חזרה למחשבון גימטריה

מילים אחרונות שהוכנסו למאגר גימטריה

* חזרה למחשבון גימטריה

מחשבון גימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות