בס"ד menu icon

סטטיסטיקה של ביטויי גימטריה

כללי

סך כל הביטויים באתר: 375999
ביטויים בעלי 1 מילים: 80822
ביטויים בעלי 2 מילים: 102162
ביטויים בעלי 3 מילים: 48962
ביטויים בעלי 4 מילים: 32163
ביטויים בעלי 5 מילים: 20367
ביטויים בעלי 6 מילים: 15184
ביטויים בעלי 7 מילים: 11646
ביטויים בעלי 8 מילים: 9064
ביטויים בעלי 9 מילים: 8095
ביטויים בעלי 10 מילים: 7914
ביטויים בעלי 11 מילים: 11405
ביטויים בעלי 12 מילים: 8395
ביטויים בעלי 13 מילים: 9254
ביטויים בעלי 14 מילים: 3912

* חזרה למחשבון גימטריה

המילים שהכי הרבה חיפשו השבוע

* חזרה למחשבון גימטריה

מה הכי הרבה מחפשים בגימטריה

* חזרה למחשבון גימטריה

ביטויים אחרונים שחושבו בגימטריה

 • מורש
 • גימטריה: 546
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 142
 • אנגדה
 • גימטריה: 63
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 912
 • רון
 • גימטריה: 256
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 3
 • מס' חיפושים: 6145
 • טינה
 • גימטריה: 74
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 1040
* חזרה למחשבון גימטריה

מילים אחרונות שהוכנסו למאגר גימטריה

 • קפדק מת
 • גימטריה: 724
 • מס' מילים: 2
 • מס' אותיות: 13
 • מס' חיפושים: 1
 • קפדק
 • גימטריה: 284
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 8
 • מס' חיפושים: 1
* חזרה למחשבון גימטריה

מחשבון גימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות