בס"ד menu icon

סטטיסטיקה של ביטויי גימטריה

כללי

סך כל הביטויים באתר: 391245
ביטויים בעלי 1 מילים: 81652
ביטויים בעלי 2 מילים: 105038
ביטויים בעלי 3 מילים: 52014
ביטויים בעלי 4 מילים: 34530
ביטויים בעלי 5 מילים: 21938
ביטויים בעלי 6 מילים: 16269
ביטויים בעלי 7 מילים: 12381
ביטויים בעלי 8 מילים: 9651
ביטויים בעלי 9 מילים: 8470
ביטויים בעלי 10 מילים: 8185
ביטויים בעלי 11 מילים: 11610
ביטויים בעלי 12 מילים: 8610
ביטויים בעלי 13 מילים: 9417
ביטויים בעלי 14 מילים: 4031

* חזרה למחשבון גימטריה

המילים שהכי הרבה חיפשו השבוע

* חזרה למחשבון גימטריה

מה הכי הרבה מחפשים בגימטריה

* חזרה למחשבון גימטריה

ביטויים אחרונים שחושבו בגימטריה

 • לחג
 • גימטריה: 41
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 3
 • מס' חיפושים: 557
 • זר קשה
 • גימטריה: 612
 • מס' מילים: 2
 • מס' אותיות: 6
 • מס' חיפושים: 627
 • לידות
 • גימטריה: 450
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 10
 • מס' חיפושים: 17
 • ומועצת
 • גימטריה: 612
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 6
 • מס' חיפושים: 272
 • שאלות
 • גימטריה: 737
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 1693
 • ותור
 • גימטריה: 612
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 516
* חזרה למחשבון גימטריה

מילים אחרונות שהוכנסו למאגר גימטריה

 • הר הקדש
 • גימטריה: 614
 • מס' מילים: 2
 • מס' אותיות: 13
 • מס' חיפושים: 2
 • סטוקר
 • גימטריה: 375
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 10
 • מס' חיפושים: 2
* חזרה למחשבון גימטריה

מחשבון גימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות