בס"ד menu icon

סטטיסטיקה של ביטויי גימטריה

כללי

סך כל הביטויים באתר: 348096
ביטויים בעלי 1 מילים: 79209
ביטויים בעלי 2 מילים: 95864
ביטויים בעלי 3 מילים: 42735
ביטויים בעלי 4 מילים: 27697
ביטויים בעלי 5 מילים: 17463
ביטויים בעלי 6 מילים: 13288
ביטויים בעלי 7 מילים: 10395
ביטויים בעלי 8 מילים: 8178
ביטויים בעלי 9 מילים: 7523
ביטויים בעלי 10 מילים: 7525
ביטויים בעלי 11 מילים: 11124
ביטויים בעלי 12 מילים: 8162
ביטויים בעלי 13 מילים: 9108
ביטויים בעלי 14 מילים: 3784

* חזרה למחשבון גימטריה

המילים שהכי הרבה חיפשו השבוע

* חזרה למחשבון גימטריה

מה הכי הרבה מחפשים בגימטריה

* חזרה למחשבון גימטריה

ביטויים אחרונים שחושבו בגימטריה

  • חי
  • גימטריה: 18
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 2
  • מס' חיפושים: 11121
* חזרה למחשבון גימטריה

מילים אחרונות שהוכנסו למאגר גימטריה

* חזרה למחשבון גימטריה

מחשבון גימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות