בס"ד menu icon

סטטיסטיקה של ביטויי גימטריה

כללי

סך כל הביטויים באתר: 575325
ביטויים בעלי 1 מילים: 92865
ביטויים בעלי 2 מילים: 137908
ביטויים בעלי 3 מילים: 83764
ביטויים בעלי 4 מילים: 61107
ביטויים בעלי 5 מילים: 40475
ביטויים בעלי 6 מילים: 33959
ביטויים בעלי 7 מילים: 21625
ביטויים בעלי 8 מילים: 16621
ביטויים בעלי 9 מילים: 13789
ביטויים בעלי 10 מילים: 12770
ביטויים בעלי 11 מילים: 14882
ביטויים בעלי 12 מילים: 11512
ביטויים בעלי 13 מילים: 11767
ביטויים בעלי 14 מילים: 5864

* חזרה למחשבון גימטריה

המילים שהכי הרבה חיפשו השבוע

 • תומס
 • גימטריה: 506
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 63192
* חזרה למחשבון גימטריה

מה הכי הרבה מחפשים בגימטריה

 • שצ
 • גימטריה: 390
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 2
 • מס' חיפושים: 65535
 • תומס
 • גימטריה: 506
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 63192
* חזרה למחשבון גימטריה

ביטויים אחרונים שחושבו בגימטריה

 • הנאה
 • גימטריה: 61
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 135
* חזרה למחשבון גימטריה

מילים אחרונות שהוכנסו למאגר גימטריה

* חזרה למחשבון גימטריה

מחשבון גימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות