בס"ד menu icon

כה אמר יוהה צבאות כי יפלא
בעיני שארית העם הזה בימים
ההם גם בעיני יפלא = 2585 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא כה אמר יוהה צבאות כי יפלא
בעיני שארית העם הזה בימים
ההם גם בעיני יפלא בגימטריה?

כה אמר יוהה צבאות כי יפלא
בעיני שארית העם הזה בימים
ההם גם בעיני יפלא יוצא 2585 בגימטריה

מקבילים לביטוי כה אמר יוהה צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא בגימטריה שווי ערך למילה כה אמר יוהה צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא בגימטריה