בס"ד menu icon

תחזקנה ידיך לימים אשר אני
עשה אותך אני יוהה דברתי
ועשיתי = 3607 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא תחזקנה ידיך לימים אשר אני
עשה אותך אני יוהה דברתי
ועשיתי בגימטריה?

תחזקנה ידיך לימים אשר אני
עשה אותך אני יוהה דברתי
ועשיתי יוצא 3607 בגימטריה

מקבילים לביטוי תחזקנה ידיך לימים אשר אני עשה אותך אני יוהה דברתי ועשיתי בגימטריה שווי ערך למילה תחזקנה ידיך לימים אשר אני עשה אותך אני יוהה דברתי ועשיתי בגימטריה