גימטריה

שלום = בינה כאבא האלוהים גיסיקה
ביטוי בערך גימטריה 376