גימטריה

שלום = יהודה קולודצקי
ביטוי בערך גימטריה 376