גימטריה

שלום = ממלך מלכי המלאכים
ביטוי בערך גימטריה 376