גימטריה

גלוחי ראש = עתיד לילד
ביטוי בערך גימטריה 558