גימטריה

כתב סופר = דוד רושצנקוב
ביטוי בערך גימטריה 768