גימטריה

סופרפארם צאלה כץ = ויוהה ברך את אברהם
ביטוי בערך גימטריה 903