גימטריה

בבאגזילה = חיה יחידה
ביטוי בערך גימטריה 60