גימטריה

רסיטאל = אלמוג כהן מנסה
ביטוי בערך גימטריה 310