גימטריה

שלוש לראש = מאור מורדכי שמש
ביטוי בערך גימטריה 1167