גימטריה

נירית קופל = חברת בר ובניו
ביטוי בערך גימטריה 886