בס"ד menu icon

תתגדל ותתקדש בתוך ירושלם
עירך לדור ודור ולנצח = 4001 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא תתגדל ותתקדש בתוך ירושלם
עירך לדור ודור ולנצח בגימטריה?

תתגדל ותתקדש בתוך ירושלם
עירך לדור ודור ולנצח יוצא 4001 בגימטריה

מקבילים לביטוי תתגדל ותתקדש בתוך ירושלם עירך לדור ודור ולנצח בגימטריה שווי ערך למילה תתגדל ותתקדש בתוך ירושלם עירך לדור ודור ולנצח בגימטריה