בס"ד menu icon

שכל השופך דמן של רשעיט כאלו
הקריב קרבן = 2500 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא שכל השופך דמן של רשעיט כאלו
הקריב קרבן בגימטריה?

שכל השופך דמן של רשעיט כאלו
הקריב קרבן יוצא 2500 בגימטריה

מקבילים לביטוי שכל השופך דמן של רשעיט כאלו הקריב קרבן בגימטריה שווי ערך למילה שכל השופך דמן של רשעיט כאלו הקריב קרבן בגימטריה