בס"ד menu icon

רק אתכם ידעתי מכל משפחות
האדמה על כן אפקד עליכם את כל
עונתיכם = 3806 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא רק אתכם ידעתי מכל משפחות
האדמה על כן אפקד עליכם את כל
עונתיכם בגימטריה?

רק אתכם ידעתי מכל משפחות
האדמה על כן אפקד עליכם את כל
עונתיכם יוצא 3806 בגימטריה

מקבילים לביטוי רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם בגימטריה שווי ערך למילה רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם בגימטריה