בס"ד menu icon

עכשיו שאתה ממש בחוסר גדול
הכי גדול מכאן והלאה הכל
יפתח לאט לאט רק תפני לאבא
אבא אבא = 3562 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא עכשיו שאתה ממש בחוסר גדול
הכי גדול מכאן והלאה הכל
יפתח לאט לאט רק תפני לאבא
אבא אבא בגימטריה?

עכשיו שאתה ממש בחוסר גדול
הכי גדול מכאן והלאה הכל
יפתח לאט לאט רק תפני לאבא
אבא אבא יוצא 3562 בגימטריה

מקבילים לביטוי עכשיו שאתה ממש בחוסר גדול הכי גדול מכאן והלאה הכל יפתח לאט לאט רק תפני לאבא אבא אבא בגימטריה שווי ערך למילה עכשיו שאתה ממש בחוסר גדול הכי גדול מכאן והלאה הכל יפתח לאט לאט רק תפני לאבא אבא אבא בגימטריה