בס"ד menu icon

עבור שלושה צעדים יש לפתוח
ברגל שמאל להמשיך בימין תוך
הרמת הכדור א = 4397 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא עבור שלושה צעדים יש לפתוח
ברגל שמאל להמשיך בימין תוך
הרמת הכדור א בגימטריה?

עבור שלושה צעדים יש לפתוח
ברגל שמאל להמשיך בימין תוך
הרמת הכדור א יוצא 4397 בגימטריה

מקבילים לביטוי עבור שלושה צעדים יש לפתוח ברגל שמאל להמשיך בימין תוך הרמת הכדור א בגימטריה שווי ערך למילה עבור שלושה צעדים יש לפתוח ברגל שמאל להמשיך בימין תוך הרמת הכדור א בגימטריה