בס"ד menu icon

סוד תחזיות ואלו שאין להם
חלק לעולם הבא האומר אין
תחיית המתים מן ה� = 3433 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא סוד תחזיות ואלו שאין להם
חלק לעולם הבא האומר אין
תחיית המתים מן ה� בגימטריה?

סוד תחזיות ואלו שאין להם
חלק לעולם הבא האומר אין
תחיית המתים מן ה� יוצא 3433 בגימטריה

מקבילים לביטוי סוד תחזיות ואלו שאין להם חלק לעולם הבא האומר אין תחיית המתים מן ה� בגימטריה שווי ערך למילה סוד תחזיות ואלו שאין להם חלק לעולם הבא האומר אין תחיית המתים מן ה� בגימטריה