בס"ד menu icon

סוד כבוד קדושת יום השבת
צדיק יסוד עולם משפיע שפע
ברכה הצלחה גאולה = 3465 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא סוד כבוד קדושת יום השבת
צדיק יסוד עולם משפיע שפע
ברכה הצלחה גאולה בגימטריה?

סוד כבוד קדושת יום השבת
צדיק יסוד עולם משפיע שפע
ברכה הצלחה גאולה יוצא 3465 בגימטריה

מקבילים לביטוי סוד כבוד קדושת יום השבת צדיק יסוד עולם משפיע שפע ברכה הצלחה גאולה בגימטריה שווי ערך למילה סוד כבוד קדושת יום השבת צדיק יסוד עולם משפיע שפע ברכה הצלחה גאולה בגימטריה