בס"ד menu icon

נאם אדני יוהה יודע לכם בושו
והכלמו מדרכיכם בית ישראל = 2070 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא נאם אדני יוהה יודע לכם בושו
והכלמו מדרכיכם בית ישראל בגימטריה?

נאם אדני יוהה יודע לכם בושו
והכלמו מדרכיכם בית ישראל יוצא 2070 בגימטריה

מקבילים לביטוי נאם אדני יוהה יודע לכם בושו והכלמו מדרכיכם בית ישראל בגימטריה שווי ערך למילה נאם אדני יוהה יודע לכם בושו והכלמו מדרכיכם בית ישראל בגימטריה