בס"ד menu icon

מנעי קולך מבכי וענייך מדמעה
כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים
לגבולם ושב = 3054 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא מנעי קולך מבכי וענייך מדמעה
כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים
לגבולם ושב בגימטריה?

מנעי קולך מבכי וענייך מדמעה
כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים
לגבולם ושב יוצא 3054 בגימטריה

מקבילים לביטוי מנעי קולך מבכי וענייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם ושב בגימטריה שווי ערך למילה מנעי קולך מבכי וענייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם ושב בגימטריה