בס"ד menu icon

מודה אני לפניך מלך חי וקיים
שהחזרתה בי נשמתי בחמלה רבה
אמונתיך = 3136 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא מודה אני לפניך מלך חי וקיים
שהחזרתה בי נשמתי בחמלה רבה
אמונתיך בגימטריה?

מודה אני לפניך מלך חי וקיים
שהחזרתה בי נשמתי בחמלה רבה
אמונתיך יוצא 3136 בגימטריה

מקבילים לביטוי מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרתה בי נשמתי בחמלה רבה אמונתיך בגימטריה שווי ערך למילה מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרתה בי נשמתי בחמלה רבה אמונתיך בגימטריה