בס"ד menu icon

לכן אמר אליהם כה אמר אדני כו
לא תמשך עוד כל דברי אשר אדבר
דבר ויעשה = 3226 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא לכן אמר אליהם כה אמר אדני כו
לא תמשך עוד כל דברי אשר אדבר
דבר ויעשה בגימטריה?

לכן אמר אליהם כה אמר אדני כו
לא תמשך עוד כל דברי אשר אדבר
דבר ויעשה יוצא 3226 בגימטריה

מקבילים לביטוי לכן אמר אליהם כה אמר אדני כו לא תמשך עוד כל דברי אשר אדבר דבר ויעשה בגימטריה שווי ערך למילה לכן אמר אליהם כה אמר אדני כו לא תמשך עוד כל דברי אשר אדבר דבר ויעשה בגימטריה