בס"ד menu icon

כ = 20 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא כ בגימטריה?

כ יוצא 20 בגימטריה

מקבילים לביטוי כ בגימטריה שווי ערך למילה כ בגימטריה עמוד 2

  • האדי
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 789
  • האהדה
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 5
  • מס' חיפושים: 788
  • האטה
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 1220
  • הב הוב
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 2
  • מס' אותיות: 6
  • מס' חיפושים: 560
  • הבהוב
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 5
  • מס' חיפושים: 1242
  • הבוז
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 859
  • הגבהה
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 5
  • מס' חיפושים: 1203
  • הגואה
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 5
  • מס' חיפושים: 1177
  • הגיב
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 794
  • הובאו
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 5
  • מס' חיפושים: 659
  • הוגו
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 1260
  • הודה
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 1234
  • הוט
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 3
  • מס' חיפושים: 1424
  • הזאבה
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 5
  • מס' חיפושים: 637
  • היּה
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 2
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 850
  • היה
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 3
  • מס' חיפושים: 2975
  • ו וח
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 2
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 1471
  • ואהוב
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 10
  • מס' חיפושים: 8
  • ואואו
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 5
  • מס' חיפושים: 1396
  • ואוהב
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 5
  • מס' חיפושים: 1293
  • ובזה
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 1419
  • וגיא
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 657
  • ודוד
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 984
  • ודי
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 3
  • מס' חיפושים: 1008
  • והובא
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 5
  • מס' חיפושים: 1246
  • וזהב
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 1446
  • וחו
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 3
  • מס' חיפושים: 1307
  • ויד
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 3
  • מס' חיפושים: 1438
  • זאבי
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 1448
  • זהוב
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 955
  • זובה
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 1212
  • זוז
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 3
  • מס' חיפושים: 1559
  • חגגו
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 722
  • חובד
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 679
  • חוגג
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 1465
  • חוו
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 3
  • מס' חיפושים: 1239
  • חזה
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 3
  • מס' חיפושים: 1488
  • חיב
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 3
  • מס' חיפושים: 1063
  • טאטא
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 1088
  • טו באב
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 2
  • מס' אותיות: 6
  • מס' חיפושים: 2518
  • יאבבה
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 5
  • מס' חיפושים: 1207
  • יאט
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 3
  • מס' חיפושים: 849
  • ידו
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 3
  • מס' חיפושים: 1253
  • יהאד
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 1379
  • יהה
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 3
  • מס' חיפושים: 1175
  • יוֹד
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 2
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 939
  • יובב
  • גימטריה: 20
  • מס' מילים: 1
  • מס' אותיות: 4
  • מס' חיפושים: 813