בס"ד menu icon

כרתי ברית לבחירי נשבעתי
לדוד עבדי עד עולם אכין זרעך
ובניתי לדר וד = 3784 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא כרתי ברית לבחירי נשבעתי
לדוד עבדי עד עולם אכין זרעך
ובניתי לדר וד בגימטריה?

כרתי ברית לבחירי נשבעתי
לדוד עבדי עד עולם אכין זרעך
ובניתי לדר וד יוצא 3784 בגימטריה

מקבילים לביטוי כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי עד עולם אכין זרעך ובניתי לדר וד בגימטריה שווי ערך למילה כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי עד עולם אכין זרעך ובניתי לדר וד בגימטריה