בס"ד menu icon

כעב פשעיך וכענן חטאותיך
שובה אלי כי גאלתיך = 2070 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא כעב פשעיך וכענן חטאותיך
שובה אלי כי גאלתיך בגימטריה?

כעב פשעיך וכענן חטאותיך
שובה אלי כי גאלתיך יוצא 2070 בגימטריה

מקבילים לביטוי כעב פשעיך וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך בגימטריה שווי ערך למילה כעב פשעיך וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך בגימטריה