בס"ד menu icon

כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה
אשר מים אין לה = 1865 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה
אשר מים אין לה בגימטריה?

כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה
אשר מים אין לה יוצא 1865 בגימטריה

מקבילים לביטוי כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה אשר מים אין לה בגימטריה שווי ערך למילה כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה אשר מים אין לה בגימטריה