בס"ד menu icon

כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור
ועזוב ואמר אי אלהימו צור
חסיו בו = 2070 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור
ועזוב ואמר אי אלהימו צור
חסיו בו בגימטריה?

כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור
ועזוב ואמר אי אלהימו צור
חסיו בו יוצא 2070 בגימטריה

מקבילים לביטוי כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב ואמר אי אלהימו צור חסיו בו בגימטריה שווי ערך למילה כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב ואמר אי אלהימו צור חסיו בו בגימטריה