בס"ד menu icon

יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים
והרשיעו רשעים ולא יבינו כל
רשעים והמשכלים יבינו ומעת
הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם
ימיםאשרי המחכה = 8144 בגימטריה





הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים
והרשיעו רשעים ולא יבינו כל
רשעים והמשכלים יבינו ומעת
הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם
ימיםאשרי המחכה בגימטריה?

יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים
והרשיעו רשעים ולא יבינו כל
רשעים והמשכלים יבינו ומעת
הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם
ימיםאשרי המחכה יוצא 8144 בגימטריה

מקבילים לביטוי יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכלים יבינו ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימיםאשרי המחכה בגימטריה שווי ערך למילה יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכלים יבינו ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימיםאשרי המחכה בגימטריה