בס"ד menu icon

ורחמך ושב וקבצך מכל העמים
אשר הפיצך יוהה אלהיך = 1853 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא ורחמך ושב וקבצך מכל העמים
אשר הפיצך יוהה אלהיך בגימטריה?

ורחמך ושב וקבצך מכל העמים
אשר הפיצך יוהה אלהיך יוצא 1853 בגימטריה

מקבילים לביטוי ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יוהה אלהיך בגימטריה שווי ערך למילה ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יוהה אלהיך בגימטריה