בס"ד menu icon

ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ
שמם ימים אלף מאתים ותשעים
אשרי המחכה ויגיע לימים אלף
שלש מאות שלשים וחמשה = 7531 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ
שמם ימים אלף מאתים ותשעים
אשרי המחכה ויגיע לימים אלף
שלש מאות שלשים וחמשה בגימטריה?

ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ
שמם ימים אלף מאתים ותשעים
אשרי המחכה ויגיע לימים אלף
שלש מאות שלשים וחמשה יוצא 7531 בגימטריה

מקבילים לביטוי ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה בגימטריה שווי ערך למילה ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה בגימטריה