בס"ד menu icon

ויירא ויאמר מה נורא המקום
הזה אין זה כי בית וזה שער
השמים = 2492 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא ויירא ויאמר מה נורא המקום
הזה אין זה כי בית וזה שער
השמים בגימטריה?

ויירא ויאמר מה נורא המקום
הזה אין זה כי בית וזה שער
השמים יוצא 2492 בגימטריה

מקבילים לביטוי ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי בית וזה שער השמים בגימטריה שווי ערך למילה ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי בית וזה שער השמים בגימטריה