בס"ד menu icon

ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה
אל תוך האיפה וישלך את אבן
העופרת אל פיה = 4282 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה
אל תוך האיפה וישלך את אבן
העופרת אל פיה בגימטריה?

ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה
אל תוך האיפה וישלך את אבן
העופרת אל פיה יוצא 4282 בגימטריה

מקבילים לביטוי ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה אל תוך האיפה וישלך את אבן העופרת אל פיה בגימטריה שווי ערך למילה ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה אל תוך האיפה וישלך את אבן העופרת אל פיה בגימטריה