בס"ד menu icon

ויאמר זאת הרשעה וישלך אותה
אל תוך האיפה וישלך את אבן
העופרת אל פיה = 4288 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא ויאמר זאת הרשעה וישלך אותה
אל תוך האיפה וישלך את אבן
העופרת אל פיה בגימטריה?

ויאמר זאת הרשעה וישלך אותה
אל תוך האיפה וישלך את אבן
העופרת אל פיה יוצא 4288 בגימטריה

מקבילים לביטוי ויאמר זאת הרשעה וישלך אותה אל תוך האיפה וישלך את אבן העופרת אל פיה בגימטריה שווי ערך למילה ויאמר זאת הרשעה וישלך אותה אל תוך האיפה וישלך את אבן העופרת אל פיה בגימטריה