בס"ד menu icon

והיה כל אשר יקרא בשם יקוק
ימלט = 1535 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא והיה כל אשר יקרא בשם יקוק
ימלט בגימטריה?

והיה כל אשר יקרא בשם יקוק
ימלט יוצא 1535 בגימטריה

מקבילים לביטוי והיה כל אשר יקרא בשם יקוק ימלט בגימטריה שווי ערך למילה והיה כל אשר יקרא בשם יקוק ימלט בגימטריה עמוד 2