בס"ד menu icon

והיה במקום אשר יאמר להם לא
עמי אתם יאמר להם בני אל חי = 2070 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא והיה במקום אשר יאמר להם לא
עמי אתם יאמר להם בני אל חי בגימטריה?

והיה במקום אשר יאמר להם לא
עמי אתם יאמר להם בני אל חי יוצא 2070 בגימטריה

מקבילים לביטוי והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי בגימטריה שווי ערך למילה והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי בגימטריה