בס"ד menu icon

והביאותים אל הר קדשי
ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם
וזבחיהם לרצון על מזבחי = 4450 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא והביאותים אל הר קדשי
ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם
וזבחיהם לרצון על מזבחי בגימטריה?

והביאותים אל הר קדשי
ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם
וזבחיהם לרצון על מזבחי יוצא 4450 בגימטריה

מקבילים לביטוי והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי בגימטריה שווי ערך למילה והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי בגימטריה