בס"ד menu icon

הפרתי אתך במאד מאד ונתתיך
לגוים ומלכים ממך יצאו = 2536 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא הפרתי אתך במאד מאד ונתתיך
לגוים ומלכים ממך יצאו בגימטריה?

הפרתי אתך במאד מאד ונתתיך
לגוים ומלכים ממך יצאו יוצא 2536 בגימטריה

מקבילים לביטוי הפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו בגימטריה שווי ערך למילה הפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו בגימטריה