בס"ד menu icon

דניאל פרק יב ומעת הוסר
התמיד ולתת שקוץ שמם ימים
אלף מאתים ותשעים אשרי המחכה
ויגיע לימים אלף שלש מאות
שלשים וחמשה = 8018 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא דניאל פרק יב ומעת הוסר
התמיד ולתת שקוץ שמם ימים
אלף מאתים ותשעים אשרי המחכה
ויגיע לימים אלף שלש מאות
שלשים וחמשה בגימטריה?

דניאל פרק יב ומעת הוסר
התמיד ולתת שקוץ שמם ימים
אלף מאתים ותשעים אשרי המחכה
ויגיע לימים אלף שלש מאות
שלשים וחמשה יוצא 8018 בגימטריה

מקבילים לביטוי דניאל פרק יב ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה בגימטריה שווי ערך למילה דניאל פרק יב ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה בגימטריה