בס"ד menu icon

בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר
ולא ישוב כי לי תכרע כל ברך = 2867 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר
ולא ישוב כי לי תכרע כל ברך בגימטריה?

בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר
ולא ישוב כי לי תכרע כל ברך יוצא 2867 בגימטריה

מקבילים לביטוי בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב כי לי תכרע כל ברך בגימטריה שווי ערך למילה בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב כי לי תכרע כל ברך בגימטריה