בס"ד menu icon

אנשי כנסת הגדולה הם אלו
שביטלו את התאוה לאלהים
אחרים ביום שמתו החכמים עזרא
ונחמיה וחגי וזכריה ומלאכי = 4282 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא אנשי כנסת הגדולה הם אלו
שביטלו את התאוה לאלהים
אחרים ביום שמתו החכמים עזרא
ונחמיה וחגי וזכריה ומלאכי בגימטריה?

אנשי כנסת הגדולה הם אלו
שביטלו את התאוה לאלהים
אחרים ביום שמתו החכמים עזרא
ונחמיה וחגי וזכריה ומלאכי יוצא 4282 בגימטריה

מקבילים לביטוי אנשי כנסת הגדולה הם אלו שביטלו את התאוה לאלהים אחרים ביום שמתו החכמים עזרא ונחמיה וחגי וזכריה ומלאכי בגימטריה שווי ערך למילה אנשי כנסת הגדולה הם אלו שביטלו את התאוה לאלהים אחרים ביום שמתו החכמים עזרא ונחמיה וחגי וזכריה ומלאכי בגימטריה