בס"ד menu icon

אך הקושיא דמאי קא משמע לן
גבי גר סבירא ליה להרמבם
דטובא אתי לאשמיע = 2866 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא אך הקושיא דמאי קא משמע לן
גבי גר סבירא ליה להרמבם
דטובא אתי לאשמיע בגימטריה?

אך הקושיא דמאי קא משמע לן
גבי גר סבירא ליה להרמבם
דטובא אתי לאשמיע יוצא 2866 בגימטריה

מקבילים לביטוי אך הקושיא דמאי קא משמע לן גבי גר סבירא ליה להרמבם דטובא אתי לאשמיע בגימטריה שווי ערך למילה אך הקושיא דמאי קא משמע לן גבי גר סבירא ליה להרמבם דטובא אתי לאשמיע בגימטריה