בס"ד menu icon

© י ה ו ה יהוה אל רחום וחנון
ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר
חסד לאלפים נושא עון ופשע
וחטאה ונקה לא ינקה© = 3470 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא © י ה ו ה יהוה אל רחום וחנון
ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר
חסד לאלפים נושא עון ופשע
וחטאה ונקה לא ינקה© בגימטריה?

© י ה ו ה יהוה אל רחום וחנון
ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר
חסד לאלפים נושא עון ופשע
וחטאה ונקה לא ינקה© יוצא 3470 בגימטריה

מקבילים לביטוי © י ה ו ה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה© בגימטריה שווי ערך למילה © י ה ו ה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה© בגימטריה