בס"ד menu icon

 והוא יושיענו ויגאלנו שנית = 1336 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא  והוא יושיענו ויגאלנו שנית בגימטריה?

 והוא יושיענו ויגאלנו שנית יוצא 1336 בגימטריה

מקבילים לביטוי  והוא יושיענו ויגאלנו שנית בגימטריה שווי ערך למילה  והוא יושיענו ויגאלנו שנית בגימטריה