בס"ד menu icon

"אין גיהנם לעתיד לבא אלא
הקדוש ברוך הוא מוציא חמה
מנרתיקה ומקדיר � = 2768 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא "אין גיהנם לעתיד לבא אלא
הקדוש ברוך הוא מוציא חמה
מנרתיקה ומקדיר � בגימטריה?

"אין גיהנם לעתיד לבא אלא
הקדוש ברוך הוא מוציא חמה
מנרתיקה ומקדיר � יוצא 2768 בגימטריה

מקבילים לביטוי "אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה ומקדיר � בגימטריה שווי ערך למילה "אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה ומקדיר � בגימטריה