בס"ד menu icon

זהו = 18 בגימטריה

הצגת שיטות חיפוש מתקדמות

כמה יוצא זהו בגימטריה?

זהו יוצא 18 בגימטריה

מקבילים לביטוי זהו בגימטריה שווי ערך למילה זהו בגימטריה

 • א היא א
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 3
 • מס' אותיות: 7
 • מס' חיפושים: 452
 • אֲזַי
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 3
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 421
 • אבהי
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 814
 • אבוט
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 455
 • אביה
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 2995
 • אגדי
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 843
 • אווה
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 1456
 • אחט
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 3
 • מס' חיפושים: 569
 • איבה
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 813
 • איז
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 3
 • מס' חיפושים: 521
 • באוט
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 622
 • בגובה
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 880
 • בהחבא
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 124
 • בודהא
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 739
 • בזבז
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 378
 • בזוג
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 320
 • ביאה
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 289
 • ביו
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 3
 • מס' חיפושים: 778
 • גאה גאה
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 2
 • מס' אותיות: 7
 • מס' חיפושים: 775
 • גדיא
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 308
 • גוגו
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 771
 • גוחא
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 389
 • גטו
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 3
 • מס' חיפושים: 947
 • דּוח
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 2
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 303
 • דדי
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 3
 • מס' חיפושים: 884
 • דו ח
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 2
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 365
 • דובדב
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 681
 • דוח
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 3
 • מס' חיפושים: 795
 • דז ז
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 2
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 829
 • דחו
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 3
 • מס' חיפושים: 620
 • ה אהבה
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 2
 • מס' אותיות: 6
 • מס' חיפושים: 61
 • ה אחד
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 2
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 370
 • האבוד
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 657
 • האהבה
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 844
 • האחד
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 888
 • הביא
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 463
 • הגהה
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 737
 • הוז
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 3
 • מס' חיפושים: 342
 • הזו
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 3
 • מס' חיפושים: 1016
 • היג
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 3
 • מס' חיפושים: 652
 • ו ו ו
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 3
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 576
 • ו ז ה
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 3
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 502
 • ואג ח
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 2
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 347
 • ואחבא
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 5
 • מס' חיפושים: 655
 • ודח
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 3
 • מס' חיפושים: 464
 • והאו
 • גימטריה: 18
 • מס' מילים: 1
 • מס' אותיות: 4
 • מס' חיפושים: 285